"מן מהשמים" עם שמות הקודש

הקדמה לתורה

דברי הקדושה האלו נכתבו לפי ספרו של מקסים ניסים אדרי "מן מהשמים" על מנת לזכות רבים. לפניכם גילויים קדושים, ברמזים ובגימטריות בפסוקי התורה, למען ידעו הכול את גודל מעלת בורא העולם.

קרא עוד
שער הרחמים

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתורה בנושא שער הרחמים

קרא עוד
בריאות

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתורה בנושא בריאות

קרא עוד
סליחה ומחילה

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתורה בנושא סליחה ומחילה

קרא עוד
גאולה

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתורה בנושא גאולה

קרא עוד
שפע וברכה

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתורה בנושא שפע וברכה

קרא עוד