"וידעתם את שמי"

הקדמה

דברי הקדושה האלו נכתבו לפי ספרו של מקסים ניסים אדרי "וידעתם את שמי" על מנת לזכות רבים. לפניכם גילויים קדושים, ברמזים ובגימטריות בפסוקי תהילים, למען ידעו הכול את גודל מעלת בורא העולם.

קרא עוד

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים שבמזמור קיט בתהילים

קרא עוד
משפט צדק

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא משפט צדק

קרא עוד
ברכה

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא ברכה

קרא עוד

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא חזרה בתשובה

קרא עוד
בריאות

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא בריאות

קרא עוד

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא שמירה והגנה

קרא עוד
אריכות ימים

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא אריכות ימים

קרא עוד
הצלחה

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא הצלחה

קרא עוד
אדון הכל

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא ה' אדון הכל

קרא עוד

גימטריאות ושמות הקודש אשר הוצאו מהפסוקים בתהילים בנושא שבח והודיה לה'

קרא עוד